Velkommen

Havebrugsforeningen Sundeved befinder sig for foden af Dybbøl Mølle, på adressen Klokkeblomst 38, 6400 Sønderborg, og er bestemt et besøg værd.

Det er den mindste, af de fire kolonihaveforeninger i Sønderborg by.

I denne forening, står præmiehaverne i kø, og kolonisterne er meget glade for at vise deres haver frem.

 

Haveforeningen har et højt aktivitetsniveau der indeholder sommerfester og fælles-arbejdsdage med efterfølgende hygge.

Foreningen afholder også årlige standerhejsninger, og når sæsonen er slut afholder vi en flagnedtagnings ceremoni.

DSCN0553.JPG

Vores baggrund / historie

Havebrugsforeningen Sundeved blev stiftet den 13. november 1945, så foreningen fejrede sit 70 års jubilæum i 2015.

Begivenheden blev markeret med en reception om formiddagen for inviterede gæster, og et brag af en fest for foreningens medlemmer om aftenen.

.

Etableringen af foreningen skete efter at Sønderborg Havebrugsforening i sin generalforsamling besluttede at dele foreningen i selvstændige foreninger for hver permanent koloni. Der blev således afholdt stiftende generalforsamling for havekolonierne Ved Vandtårnet, Ankersgade og Brohovedvej. Maskinmester Chr. Christensen blev valgt som den første formand.

 

Ved det første bestyrelsesmøde den 17. januar 1946 hos bager Maletzski, Dybbølgade, deltog også kredsformand M. Langendorff, som overrakte den nye forening en startkapital på 245 kr. fra en vejfond, samt 206 kr. fra en fælles formue, til fordeling mellem foreningerne. Bestyrelsen vedtog desuden at navngive foreningen med sit nuværende navn: HAVEBRUGSFORENINGEN SUNDEVED, og den første ordinære generalforsamling afholdtes den 16. april samme år på Bjerggaarden med 24 deltagere.

 

I 1953 nedlægges kolonien ved Vandtårnet.

Det samme sker i 1970-erne for haverne ved Åbenråvej, hvorefter den nuværende havekoloni ved Langbrogade blev oprettet i 1975. Den blev bebygget og beplantet de følgende år, så kolonien kunne meldes klar til besigtigelse og godkendelse af kommunen i januar 1978.

 

På de nye arealer blev der også opsat et klubhus, som var det tidligere motorhus fra pontonbroen over Alssund fra Sundgade, og som senere var kolonihavehus ved Åbenråvej, til denne koloni blev nedlagt. Den daværende kasserer, Folmer Sørensen, købte huset for 400 kr. på foreningens vegne.

Da foreningen kom i bekneb for parkeringspladser, tilbød man lejeren af have nr 1, at bytte de to haver, og at de kunne overtage klubhusgrunden kvit og frit  - med hus. Det ville de gerne, og p-pladsen ved Grønnekærvej blev etableret.

 

Ved haveforeningens 50 års jubilæum i 1995 udarbejdede sekretæren et lille jubilæumshæfte, der på festlig vis omtalte en række store og små begivenheder fra foreningens historie. Bestyrelsen bestod dét år af Djon Hjortshøj (formand), Kamma Schmidt (kasserer), Eva Jacobsen (sekretær) samt i bestyrelsen Martin Møller

Foreningens formænd gennem tiderne

 

1945 - 1947 Chr. Christiansen

1947 - 1949 Nic. Clausen

1949 - 1951 Chr. Brask

1951 - 1956 Chr. Møller

1956 - 1959 Karl Jensen

1959 - 1961 Hans Simonsen

1961 - 1964 Alfred Rasmussen

1964 - 1968 E. Jensbye

1968 - 1970 R. Hammelef

1970 - 1973 Erik Andersen

1973 - 1975 Knud Svenningsen

1975 - 1976 Bent Petersen

1976 - 1977 Erling Christensen

1977 - 1983 Knud Svenningsen

1983 - 1987 Erling Christensen

1987 - 1993 Gurli Johannsen

1993 - 1997 Djon Hjortshøj

1997 - 1999 Ingvard Michelsen

2000 - 2002 Erik G. Hansen

2002 - 2008 Christian T. Jacobsen

2008 - 2010 Preben Sørensen (1)

2010 - 2014 Erik G. Hansen

2014 - Preben Sørensen (2)

2019 - Margit Kjølbye (fratræder p.g.a. hussalg)
Coronarestriktionerne forhindrer afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen varetager foreningens tarv som forretningsudvalg

2020 - Inge Olsen