Vores klubhus

Efter godkendelse af lokalplan 4.10-10  hos Sønderborg kommune blev foreningens klubhus opført ved frivillig arbejdskraft, startende med toilet-og badafdelingen, og hele huset kunne tages i brug i 2013.

 

Huset bliver meget benyttet dels til interne møder og sammenkomster dels til udlejning til selskaber med tilknytning til en af foreningens medlemmer.

Haveforeningen er et aktivt medlem af Kolonihaveforbundets nye Kreds Sønderjylland, og flere kredsmøder er afholdt i foreningens klubhus.

 

Klubhuset kan lejes af kolonihavens medlemmer.

Prisen for leje af klubhuset pr. døgn er:

 

Leje............ 900,00kr.

Depositum...500,00kr.

Ialt.............1,400,00kr.

 

Bestyrelsen har besluttet at ved mindre halvdagsarrangementer i klubhuset, hvor kun

foreningens egne medliemmer deltager er lejeafgiften 200 kr.

 

Ved halvdagesarrangementer, hvor der deltager gæster udefra, er lejeafgiften 500 kr.

Book vores klubhus
Kontakt Hardy Johannsen

have nr. 43,

26 24 26 19 hardy.johannsen@gmail.com