Referat fra generalforsamlingen 2017

March 16, 2017

Til medlemmerne,

 

Referatet m/bilag  af haveforeningens generalforsamling, som efterfølgende er godkendt og underskrevet af mødets dirigent og referent, er nu tilgængelig på foreningens hjemmeside. KLIK HER
 

Opsætningen af vandmålere er i fuld gang, og vi minder om at der atter lukkes op  for vandet lørdag den 1. april.

Husk også standerhejsningen søndag den 2. april kl. 10.00 med efterfølgende fælles kaffebord i klubhuset.
 

Der har været god tilslutning til beskæringskurset nu på søndag med 19 tilmeldte.

 

Med forårshilsen


Bestyrelsen