Referat fra generalforsamlingen 2017


Til medlemmerne,

Referatet m/bilag af haveforeningens generalforsamling, som efterfølgende er godkendt og underskrevet af mødets dirigent og referent, er nu tilgængelig på foreningens hjemmeside. KLIK HER

Opsætningen af vandmålere er i fuld gang, og vi minder om at der atter lukkes op for vandet lørdag den 1. april.

Husk også standerhejsningen søndag den 2. april kl. 10.00 med efterfølgende fælles kaffebord i klubhuset.

Der har været god tilslutning til beskæringskurset nu på søndag med 19 tilmeldte.

Med forårshilsen

Bestyrelsen


Udvalgte blogindlæg
Seneste blogindlæg